Discaimer & Privacy

Algemeen 
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Style in Travel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoongegevens stelt. De persoonsgegevensverwerking is door de Style in Travel aangemeld bij het College Bescherming Persoongegevens onder nummer 1619088.

Privacy verklaring 
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. Tevens registreren wij de pagina's die bezocht worden, de bestemmingen die opvraagt worden en vanaf welke pagina de website weer verlaten wordt. Dit wordt alleen gedaan om de belangstelling voor bepaalde onderdelen van onze website te meten en ons aanbod beter te kunnen afstemmen op wensen van de bezoekers.De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Go Amerika gaat vertrouwelijk om met je gegevens en verstrekt deze niet aan derden. De website van Go AMerikamaakt gebruik van cookies voor het bijhouden van bezoek gegevens.

 

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. DownUnderTravels gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Darrock Travel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid 
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 
Het auteursrecht op deze website berust bij Darrock Travel of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Darrock Travel. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Darrock Travel.

2019 Style in Travel

Style in Travel
Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen Stichting Garantiefonds Reisgelden Calamiteitenfonds Reizen Greenseat - CO2 Compensatie